Vol526嫩模蔡文钰Abby私房猩红内衣配开档黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真58P蔡文钰美媛馆

Vol526嫩模蔡文钰Abby私房猩红内衣配开档黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真58P蔡文钰美媛馆

若不恶寒,当作温病治之。 潦水味薄,能降火而除湿,故以为使。

太阳病误下,成热实结胸,外无大热,内有大热也。木旺则侮其所胜,直犯脾土,故名纵。

太阳病误下,成热实结胸,外无大热,内有大热也。上论桂枝坏病十八条。

利下不止,心下痞硬,表里不解者,桂枝人参汤主之。此三阳发热之差别也。

 必先上焦如雾,然后下焦如渎,何有烦渴癃闭之患哉?要知脉微欲绝,手足厥冷,虽是阴盛,亦未阳虚,故可表散外邪,不可固里。

若加腹痛是寒甚于里,中焦受之,必欲利矣。大热则伤血,血热不散,里实表虚,热气乘虚出于皮肤而为斑也,轻则为疹子,甚则为锦纹。

Leave a Reply